Koroška v boju za samostojno in neodvisno Slovenijo leta 1991 / E-razstava

Proporcionalno je osamosvojitvena vojna na Koroškem leta 1991 pustila večje posledice kot drugod po Sloveniji, tako glede mrtvih in ranjenih kot tudi materialne škode. Koroški pokrajinski muzej je že leta 1992 ob odkritju spominskega znamenja na kraju, kjer je bila barikada pred Dravogradom, pripravil in postavil tudi prvo občasno razstavo v vojašnici Bukovje. Stalno, popolnejšo razstavo, pri kateri je sodelovala ekipa treh strokovnih sodelavcev muzeja, vključila pa so se tudi veteranska združenja, je postavil prav tam tudi ob 20. obletnici dogodkov leta 2011. Ob 30. obletnici jo, prenovljeno in posodobljeno, predstavljamo v virtualni obliki, ko pa bodo prostorske možnosti dopuščale, jo bomo postavili na novo.

Povezava do e-razstave:

Galerija

Informacije

LOKACIJA E-razstava
ODPRTO

prost dostop

KONTAKT +386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLIBrezplačnoBrezplačno
MLADINABrezplačnoBrezplačno
INVALIDI IN UPOKOJENCIBrezplačnoBrezplačno