Stara kuhinja v župnišču Libeliče. Prehrambena kultura prebivalcev Libelič in okolice

V letih 2000 in 2001 je muzej skupaj s konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Maribor vodil obnovo stare kuhinje v župnišču Libeliče. V njej smo pripravili stalno razstavo.

Prostor, kjer se je pripravljala hrana, je bil v vsej zgodovini človeštva najpomembnejši del bivališč. Najstarejši obliki kuhinj, ki ju starejši ljudje z območja Libelič še pomnijo, sta dimnica in t.im. črna kuhinja, ki se je ponekod obdržala še v čas po drugi svetovni vojni. Staro kuhinjo v župnišču, z dimom in sajami počrnelih sten, po domače imenujejo »črna kuhna«. Med znanimi razvojnimi tipi kuhinj predstavlja posebnost.
Ambiciozna, baročno oblikovana stavba župnišča v Libeličah, zgrajena med 17. in 18. stoletjem, je do današnjih dni v svojem jedru ohranila mogočno kuhinjo. Skoraj kvadratni prostor kuhinje je umeščen med širokimi kamnitimi zidovi in z lego pod nivojem pritličja spominja na kletni prostor, še zlasti ob pogledu na osrednja kamnita stebra, ki podpirata dvoje visokih banjastih obokov s sosvodnicami. Bistvena dela kuhinje sta visoko odprto ognjišče ob oknu v levem kotu ter samostojna krušna peč levo od vhoda. Pri rekonstrukciji stare kuhinje smo se želeli približati stanju iz obdobja pred drugo svetovno vojno ter obnovo, z restavriranjem zatečenega stanja, zaokrožili v funkcionalnem smislu.

V prostor kuhinje smo umestili značilne predmete, različno lončeno in leseno posodje, opremljeno odprto ognjišče, pinje, »koduje« (za mesenje testa) in druge pripomočke za pripravo hrane, s katerimi ponazarjamo tradicionalno kulturo pripravljanja hrane značilne za to območje.

Hkrati z obnovo stare kuhinje v župnišču in pripravo stalne razstave, smo v Libeličah in okolici v okviru študijskega krožka s članicami Društva kmetic Libeliče raziskovale tudi prehrambeno kulturo. Nastala je knjiga Libeliška kuharica, ki nosi pomenljiv podnaslov »Da ne boš vočn od mize šou«, ki potrjuje libeliško pregovorno prijaznost in gostoljubje.

Galerija

črna kuhinja
kuhinjski lonci
črna kuhinja
kuhinjski vrč

Informacije

LOKACIJAstara kuhinja v župnišču Libeliče, Libeliče 34
ODPRTO

Muzejska zbirka je na ogled od 1. aprila do 31. oktobra, ogled možen po predhodni najavi termina (vsaj dva delovna dneva prej). Individualni ogled ni mogoč.

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI 5,00 € 5,00 €
MLADINA 2,50 € 2,50 €
INVALIDI IN UPOKOJENCI 5,00 € 5,00 €
za ogled vseh muzejskih zbirk v Libeličah