60 let DTV »Partizan« Mislinja

Športno življenje in druženje ob športnih aktivnostih sta bila za Mislinjo značilna že od nekdaj. Za začetek organiziranega športa v Mislinji štejemo 3. april 1960, ko je bilo ustanovljeno Društvo za telesno vzgojo (DTV) »Partizan« Mislinja. Začetki so bili težavni, saj društvo ni imelo aktivnega članstva, denarja, športnih rekvizitov, vaditeljev, niti prostorov za seje, kaj šele igrišč za vadbo. Prvi predsednik društva je postal Franc Blatnik, za njim Ivan Krebl. Njegov naslednik, Stanko Stoporko, je dolžnost predsednika opravljal več kot trideset let. Leta 1994 je postal predsednik ŠRD Mislinja Viktor Sušec, leta 2011 pa je funkcijo predsednice ŠRD Mislinja prevzela Katarina Krenker. Na začetku svojega delovanja je društvo prirejalo jesenske krose, sodelovalo pri prevzemu in prenosu zvezne Titove štafete ter pri fizkulturnem festivalu Mislinjske doline. Društvo se je v okviru svojih panog udeleževalo različnih tekem, od društvenih, meddruštvenih, republiških, medrepubliških, zveznih do mednarodnih. Imelo je tudi svoj žig, bil je okrogle oblike s krožno izpisanim imenom društva in z emblemom »Partizana Jugoslavije« v sredini. Društvena barva je bila kombinacija zelene in bele. V devetdesetih letih sta sledili popolna prenova in reorganizacija v društvih »Partizan«. Leta 1992 se je DTV »Partizan« Mislinja preimenoval v Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Mislinja, leto kasneje (1993) pa v Športno rekreativno društvo Mislinja (ŠRD Mislinja), ime se je obdržalo do danes.

V okviru DTV »Partizan« Mislinja so se razvile in delovale številne posamezne sekcije, iz katerih so se kasneje razvila športna društva in samostojni klubi. Društvo pa je bilo tudi pobudnik za izgradnjo in ureditev mnogih športnih objektov in površin. Med prvimi športnimi panogami mladega društva je bila odbojka, nato smučarski skoki, alpsko smučanje, kolesarstvo, mali nogomet, košarka, karate, kegljanje na ledu, gozdni tek, tek na smučeh, rekreacija za najmlajše, namizni tenis, aerobika in flamenko. Na razstavi predstavljamo pregled pomembnih aktivnosti, ki so zaznamovale celotno obdobje delovanja DTV »Partizan« Mislinja, danes Športno rekreativnega društva Mislinja.

Galerija

smuči
razsatvni panoji
razsatvni panoji

Informacije

LOKACIJA Center za zdravje in šport Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, Mislinja
ODPRTO

Ogled možen po predhodni najavi termina (vsaj dva delovna dneva prej).

KONTAKT +386 2 88 57 342 (Občina Mislinja)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OdrasliUpokojenci in invalidiMladina (učenci, dijaki, študenti)
OgledBrezplačnoBrezplačnoBrezplačno
Voden ogled nad 10 osebBrezplačnoBrezplačnoBrezplačno
Voden ogled do 10 osebBrezplačnoBrezplačnoBrezplačno
Pedagoška / andragoška delavnicaBrezplačnoBrezplačnoBrezplačno