Vandravski trg

Koroški pokrajinski muzej z Občino Prevalje že vsa leta dobro sodeluje, tako je bilo tudi pri projektu Ureditev mestnega jedra Prevalj, kjer je Koroški pokrajinski muzej predlagal vsebino za ureditev t. i. Vandravskega trga z vključitvijo arheološke dediščine v javni prostor.
Na novo nastalem mestnem trgu je urejena nova avtobusna postaja, na južni strani zidu je prostor namenjen javnemu parkiranju, zid, obdelan z naravnim kamnom, pa predstavlja mesto, kjer so predstavljeni odlitki oz. kopije rimskih kamnitih spomenikov iz arheološkega najdišča Zagrad pri Prevaljah. Novo nastali mestni trg je tako delno urejen kot lapidarij.

Zavedamo se bogate arheološke dediščine in želje po vzpostavitvi mesta za arheološko zbirko na Prevaljah, kajti rimski marmorni spomeniki iz Zagrada so raztreseni po različnih lokacijah. Nekaj jih hrani KPM v lapidariju na Ravnah (kapela gradu Ravne), nekaj primerkov hranijo domačini, dva najlepša pa že vse od odkritja hrani Koroški deželni muzej Celovec. Za navedena je na podlagi teh izhodišč Koroški pokrajinski muzej predlagal izdelavo kopij; kipa rimskega oficirja – centuriona in reliefa z upodobitvijo Atisa in Erota. Zaradi dobrih odnosov s celovškim muzejem in tamkajšnjim arheologom dr. Francem Glaserjem je bilo to izvedljivo.

Kopije rimskih spomenikov, ki jih je izdelal restavrator in konservator Miran Pflaum, so izdelane z namenom, da se predstavi arheološka dediščina širši javnosti.

Mestnemu središču Prevalj smo s preoblikovanjem javnih površin, ki bodo središče različnih aktivnosti, dodali novo vrednost. Prostor bo postal kulturno stičišče, kjer se bodo ljudje srečevali, posedali, se pogovarjali in obenem srečevali z dediščino. Ta dediščina je z ureditvijo odprtega muzeja na trgu postala dostopna večjemu številu ljudi. Upamo, da smo s sodelovanjem v projektu spodbudili pozitiven odnos do ohranjanja kulturne dediščine in s tem preteklosti kraja.

Galerija

Informacije

LOKACIJAVandravski trg, Prevalje
ODPRTO

prost dostop

KONTAKT+386 2 62 12 520 (recepcija), +386 2 62 12 522 (tajništvo)
E-POŠTA info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI Brezplačno Brezplačno
MLADINA Brezplačno Brezplačno
INVALIDI IN UPOKOJENCI Brezplačno Brezplačno