Muzej kamnoseštva, steklarstva in gozdarstva

V kulturnem domu v Josipdolu je urejena manjša muzejska zbirka, ki jo je po predlogi starejšega avtorskega projekta Darje Zaveršnik uredil Koroški pokrajinski muzej leta 2001. Muzejsko zbirko sestavljajo v glavnem črepinje in ostanki steklovine nekdanje steklarne, ki je obratovala v Josipdolu in na Langesvaldu v letih od 1799 do 1909. Podrobneje je obdelano še kamnoseštvo, ki je zaživelo po letu 1880. Med vojnama je zaposlovalo do tristo delavcev in več. Kronološko so predstavljeni tudi štrajki pruharjev v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ogledamo si lahko preprosto ročno orodje, ki so ga takrat uporabljali pri obdelovanju pohorskega tonalita. Muzejsko zbirko dopolnjuje muzej na prostem, ki so ga po idejnem projektu Kulturno etnološkega društva Josipdol postavili domačini.  Tukaj lahko vidimo steklarsko peč, vodno drčo – rižo, pruharsko kamnoseško uto. Praktični prikaz obdelave kamna pa vam bodo pokazali domačini – pruharji. Razstavljena sta tudi stroj za izdelavo granitnih kock in oglarska kopa.

Muzej nudi strokovno pomoč.

Galerija

razstavni prostor
kozarec

Informacije

LOKACIJAKulturni dom Josipdol, Ribnica na Pohorju
ODPRTO

Ogled možen po predhodni najavi termina (vsaj dva delovna dneva prej).

KONTAKT031 499 296 (Danijel Cvetko)
E-POŠTA info@josipdol.si info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI Brezplačno Brezplačno
MLADINA Brezplačno Brezplačno
INVALIDI IN UPOKOJENCI Brezplačno Brezplačno