Leto 2016

 1. S culo po Formi vivi
1. 8. 2016–20. 11. 2016, muzejsko razstavišče Ravne na Koroškem
Več »

2. Moj kraj – moj svet. Iz zbirke razglednic Koroškega pokrajinskega muzeja
6. 5. 2016–30. 11. 2016, središče Radelj ob Dravi
Več »

3. I n g [ l ] o t
15. 9. 2016–31. 10. 2016, štauharija Stare železarne, Koroška c. 12, Ravne na Koroškem
Več »