Leto 2012

1. Vitrina meseca: Prazgodovinske sekire
4. 1. 2012 – 26. 4. 2012, Mestna občina Slovenj Gradec

2. Tri tisočletja železarstva na Slovenskem; Slovenska pot kulture železa
18. 4. 2012 – 4. 6. 2012, Kovaški muzej Kropa

3. Vitrina meseca: Izbrani predmeti iz Tretjakove afriške zbirke
26. 4. 2012 – 26. 5. 2012, Mestna občina Slovenj Gradec

4. Koroška ohcet, Zlata jesen
5. 9. 2010 – 5. 10. 2012, cerkev sv. Vida, Dravograd

5. Drava – življenje reke (fotografska razstava Toma Jeseničnika)
27. 9. 2012 – 30. 11. 2012, muzejsko razstavišče Radlje ob Dravi

6. Junaki Prežihovih del
20. 10. 2012 – 27. 10. 2012, Knjižnica Kotlje

7. Življenje danes in nekoč
3. 12. 2012 – 25. 2. 2013, muzejsko razstavišče Ravne na Koroškem

8. Srednjeveška slikana podoba Koroških cerkva
4. 12. 2012 – 10. 1. 2013, Katoliški dom prosvete Sodalitas Tinje, Avstrija