Leto 2014

1. Drava – življenje reke (fotografska razstava Toma Jeseničnika) 
7. 1. 2014 – 28. 2. 2014, Dom prosvete Sodalitas, Tinje, Avstrija
2. 7. 2014 – 30. 8. 2014, Občina Lenart
7. 9. 2014 – 19. 10. 2014, Miheličeva galerija Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož

2 . Jože Leskovar – 80 let
21. 2. 2014 – 7. 3. 2014, Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
18. 3. 2014 – 18. 4. 2014, Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
20.5. 2014 – 20. 6. 2014, Zveza kulturnih društev Maribor

3. Egipčanski predmeti iz Sokličeve zbirke
21. 3. 2014 – 10. 6. 2014, muzejsko razstavišče Slovenj Gradec
18. 6. 2014 – 11. 1. 2015, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana

4. Dvorski ples po slovenjgraško, dvajset let urbane arheologije našega mesta
17. 4. 2014 – 8. 12. 2014, muzejsko razstavišče Slovenj Gradec
9. 12. 2014 – 31.12. 2014, Gorenjski muzej Kranj

5. Vitrina meseca: Starejše železnodobni bojevnik iz Legna
11. 9. 2014 – 31. 12. 2014, muzejsko razstavišče Slovenj Gradec

6. Zakladi fužin, Geopark Karavanke
21. 6. 2014, štauharija stare železarne, Ravne na Koroškem

7. Tihomir Pinter Razžarjeni pogled
26. 11. 2014 – 26. 1. 2015, Muzej Velenje

8. Športniki CUDV Črna na Koroškem na svetovnih igrah specialne olimpijade 1991 – 2013
16. 12. 2014 – Kulturni dom Črna na Koroškem