Kamni govorijo – rimski kamniti spomeniki na Koroškem

V dvorcu Radlje smo 13. 6. 2013 postavili na ogled občasno razstavo Kamni govorijo. Razstava prikazuje rimske kamnite spomenike odkrite na današnjem ozemlju Koroške.
Na podlagi večjega števila spomenikov lahko izpostavimo dve lokalni žarišči rimske poselitve, to sta Kolaciona/Stari trg pri Slovenj Gradcu in Zagrad. Obe lokaciji ležita ob glavni cesti Celeja -Virunum, ki je bila zgrajena za časa cesarja Klavdija.
Nagrobniki so znani še iz Dovž, kjer izvirajo iz območja znane in delno raziskane vile rustike, osamljene kmetije pa smemo prav na podlagi kamnitih nagrobnikov pričakovati še v Završah, Šentjanžu, Kotljah z okolico ter na Ravnah. Ali gre za takšen primer tudi na Legnu, oz. Mislinjski Dobrovi, bodo pokazale nadaljnje raziskave, saj za večino kamnov, ki jih je zbral baron Czöernig na svoji graščini Galenhof, ne vemo, od kod izvirajo. Kamni, ki so bili odkriti na območju med Muto in Radljami, kažejo na manjši zaselek tudi v tem delu Dravske doline.
Začetki odpiranja kamnolomov in pridobivanja marmorja na Pohorju segajo v zgodnje obdobje rimske osvojitve in kolonizacije tega dela Evrope. Zato ne preseneča, da je večina kamnov s Koroške narejena iz pohorskega marmorja.
V na novo zasedenih in osvojenih, pozneje koloniziranih krajih je bila prvi porabnik kamna predvsem rimska vojska, marsikdaj pa tudi rimski trgovci v trgovskih naseljih. Njihove potrebe po ustreznem kamnu so bile v zgodnjem času omejene zgolj na izdelavo nagrobnikov, kmalu pa tudi za oltarje.

Gallery

rimski relief
predavanje

Information

LOKACIJAKoroška cesta 68, Radlje ob Dravi, 13. 6. 2013 - 15. 1. 2014
ODPRTO
KONTAKT
E-POŠTA sasa.djura.jelenko@kpm.si info.sg@kpm.si
VSTOPNINA
OGLEDVODSTVO
ODRASLI Brezplačno Brezplačno
MLADINA Brezplačno Brezplačno
INVALIDI IN UPOKOJENCI Brezplačno Brezplačno