Jakob Soklič in Sokličeva zbirka

Jakob Soklič (1893 – 1972) je v skoraj štiridesetletnem delovanju opravil nadvse pomembno nalogo varuha premične kulturne dediščine, zato ga smatramo kot prvega muzealca v Slovenj Gradcu.

Kometri, baroni s Pukštajna

V dvorcu Bukovje je od decembra 2016 na ogled stalna razstava o plemiški rodbini Kometer, ki je zapisala zadnje veliko poglavje v zgodovini gospostva Pukštajn (1817-1932).

Muzej železarstva, Štauharija

Muzeološka interpretacija objektov na lokaciji bivše Železarne Ravne predstavlja veliko priložnost za ustrezno strokovno promocijo industrijske dediščine Koroške.

Ogledni depo Leitingerjeve zbirke

Zbirka ljubiteljskega zbiralca Ferdinanda Leitingerja iz Radelj ob Dravi šteje preko 2600 predmetov, več kot 1100 knjig in več kot 200 razglednic in fotografij Radelj.

Najnovejši dogodki

Napovednik

Brezplačna delavnica Arheologija, kaj je to?
25.9.2019

Brezplačna delavnica Arheologija, kaj je to?

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec vas ob mednarodnem dnevu arheologije vabi v soboto, 19. 10. 2019, ob 10.30 v…

Koroški muzejski večer
25.9.2019

Koroški muzejski večer

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec vas v četrtek, 24. 10. 2019, ob 18.00 vabi v muzejske prostore, Glavni trg…

Otroška delavnica Bučni strah
25.9.2019

Otroška delavnica Bučni strah

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec in Turistično-športno društvo Vedrin vas v soboto, 26. 10. 2019, ob 10.00 vabita na…

Koroški pokrajinski muzej

O nas

Koroški pokrajinski muzej je junija leta 2002 z odlokom ustanovilo dvanajst občin koroške regije.

V nov muzej sta se združila dotedanji Koroški muzej Ravne in Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec. S svojim poslanstvom opravlja muzej javno službo varovanja premične kulturne dediščine. Posredovanje dediščine skozi razstavno dejavnost pa je rezultat raziskovalnega dela zbiranja gradiva, dokumentarnega dela ter konserviranja in restavriranja gradiva, ki ga opravljajo kustosi muzeja in delavci v restavratorskih delavnicah. Leta 1951 je bil v Slovenj Gradcu po dveh letih priprav ustanovljen Okrajni muzej NOB, ki je v petdesetih letih delovanja prerasel vsebine Muzeja ljudske revolucije vezane zgolj na obdobje 2. svetovne vojne. Leta 1981 je muzej s širitvijo delovanja dobil pokrajinski status. Idejo o preoblikovanju muzeja iz posebnega v splošni muzej je narekovala potreba po širitvi muzeja iz ozko specializiranega muzeja v muzej z razvejano splošno dejavnostjo, v katerega se je muzej preoblikoval deset let kasneje, leta 1991.

Muzej je v naslednjem desetletju razvijal nova področja delovanja z ustanovitvijo arheološkega oddelka leta 1992 in etnološki oddelka leta 1997, bolj jasno se je izoblikovala pedagoška dejavnost, leta 1995 je začela delovati konservatorsko-restavratorska delavnica, hkrati pa je muzej pridobil ustreznejše depojske prostore.

Preberi več >

Novice

16.10.2019

Obvestilo!

Današnji koncert Vse o ljubezni, v sklopu cikla Hugo Wolf za mlade, zaradi bolezni odpade. Hvala za razumevanje!  

2.10.2019

Obvestilo!

Sporočamo, da je 11. tradicionalno kožuhanje na Erčevi žagi in mlinu zaradi objektivnih razlogov prestavljeno na petek, 11. 10. 2019,…

Izbrani predmeti

Razglednica

Razglednica

Gostilna Edlmann v Libeličah pred letom 1920

Razglednica

Razglednica

Pogled na Dravograd z železniško postajo, pisana 3. 11. 1901

Razglednica

Razglednica

Gostilna “Post” v Kotljah okoli leta 1910

Razglednica

Razglednica

Železniško postajališče v Guštanju (Ravne na Koroškem) okoli leta 1910

Želite prejemati obvestila ali rezervirati termin?