Znova na severni meji, Lackov odred v letu 1944/45

Koroški pokrajinski muzej vas vabi na predstavitev DVD-ja avtorja dr. Marjana Linasija

Znova na severni meji, Lackov odred v letu 1944/45.

Lackov odred, sprva imenovan Pohorski odred, ustanovljen 27. junija 1944 na Rogli na Pohorju, je bila partizanska enota, ki se je s 4. ali Severnim bataljonom Koroškega odreda in avstrijsko skupino Avantgarda borila najbolj na severu strnjenega partizanskega ozemlja, ki je v drugi svetovni vojni obsegalo Grčijo, Albanijo, Jugoslavijo in severno Italijo, na stiku med južnoslovanskim in germanskim svetom. Njegovo glavno operativno območje je bilo hribovje Kozjak, med Dravo in predvojno jugoslovansko-avstrijsko mejo. Reka Drava je bila velika naravna ovira, hribovje pa zaradi razbrazdanosti prav tako težko prehodno, zato se je moral odred pogosto zanesti le nase in na prebivalstvo, ki ga je v celoti podpiralo. Odred je moral s svojimi patruljami in s četo, ki je ostala na Pohorju, pokrivati tudi ozemlje Slovenskih goric, Haloz, Dravsko-Ptujskega polja in celo Prekmurja. Omenjeno ozemlje je bilo zaradi naravnih danosti še posebno težavno za partizansko vojskovanje, ker je to večinoma gričevnat in ravninski svet brez pravega gozda. Z akcijami je Lackov odred pogosto posegal tudi na avstrijsko ozemlje, torej v sam nacistični Tretji rajh.
V predstavitev delovanja Lackovega odreda, posneto na DVD, smo vključili živo pripoved neposrednih udeležencev dogajanja v tem usodnem času za slovenski narod.

Koroški dom starostnikov
Črneče 146, Dravograd 
torek, 28. 3. 2017 ob 9.00
Vabilo!

Knjižnica Muta
Glavni trg 17, Muta
četrtek, 30. 3. 2017 ob 17.00
Vabilo!

Muzej Slovenj Gradec
Glavni trg 24, Slovenj Gradec
sreda, 8. 3. 2017 ob 18.00
Vabilo!