Tihotapljenje čez Karavanke / gostujoča razstava

Dvojezična razstava Tihotapljenje čez Karavanke je nastala kot del projekta Carinthija 2020. V njej so sodelovali: Slovensko prosvetno društvo »Zarja« iz Železne Kaple, Center Rinka, Kulturno in umetniško društvo Jezersko ter Tržiški muzej. Avtorica razstave je Irena Destovnik.
Med obema svetovnima vojnama so tihotapili, “švercali” oziroma “šmuglali” blago, nad katerim je imela monopol država: saharin, vžigalniki, kamenčki za vžigalnike in papir za zvijanje cigaret. Med povojnim pomanjkanjem pa hrano, tehnične predmete in gradbeni material, v prvi polovici osemdesetih let pa zaradi varčevalne politike jugoslovanske države kavo, čokolado, banane, margarino, zabavno elektroniko, fotografske aparate in računalnike. Gostujočo razstavo Tihotapljenje čez Karavanke si lahko v pritličnih prostorih Muzeja Slovenj Gradec, Glavni trg 24, Slovenj Gradec ogledate brezplačno.
Razstava bo na ogled do 17. januarja 2023.