Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici / regionalno srečanje v okviru DEKD in TKD

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vas v torek, 7. marca 2023, ob 13. uri vabita v Muzej Slovenj Gradec, Glavni trg 24, Slovenj Gradec na regionalno srečanje v okviru DEKD z naslovom Redka in dragocena znanja, spretnosti in poklici .

Vabimo vas na regionalno srečanje v okviru 33. Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in 11. Tedna kulturne dediščine (TKD). DEKD in TKD sta evropski in nacionalni projekt, ki konec septembra združita stroko, pedagoge, šolsko mladino, lokalne skupnosti, društva in zainteresirano javnost pri prepoznavanju, odkrivanju, varovanju in širjenju pozitivnega odnosa do dediščine. Z letošnjo temo Redka in dragocena znanja, spretnosti in veščine želimo izpostaviti dejstvo, da redka in dragocena tradicionalna znanja, spretnosti, obrti in poklici izginjajo. Smo pred velikim izzivom, saj nimamo vzpostavljenega sistemskega mehanizma, ki bi zagotavljal in omogočal pogoje za prenos znanja in veščin redkih nosilcev na mlajše generacije v tem prostoru in času. Na predavanju bomo predstavili letošnjo temo, možnosti in načine sodelovanja pri DEKD in TKD ter delili z vami pozitivne izkušnje in primere dobrih praks iz preteklih let. Prijava na srečanje:
https://www.zvkds.si/sl/dekd/regionalna-srecanja