Tri tisočletja železarstva na Slovenskem; Slovenska pot kulture železa

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem 2008

mag. Karla Oder, dr. Verena Perko, dr. Jakob Lamut, Irena Lačen Benedičič, Iris Zakošek, Borut Križ, Petra Stipančič, Majda Pungerčar, mag. Borivoj Breže, dr. Matija Žargi, Roman Haber, Mija Ogrin, Magdalena Breznikar, Stanislav Ajdič, Saša Florjančič, Darja Oblak, dr. Matjaž Knap

Strani: 112

Cena: 25 €

Naročilo: info.sg@kpm.si