Med železom in kulturo; Naša dediščina, naša pot/zbornik

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem 2007

Dr. Sonja Ifko, dr. Gerhard Sperl, Tibor Laar, dr. Dragana Živković, dr. Nada Štrbac, Irena Marušič, dr. Jakob Lamut, mag. Karla Oder, Iris Zakošek, Irena Lačen Benedičič, Majda Pungerčar, Borut Križ, dr. Verena Vidrih Perko, dr. Matija Žargi, mag. Tadej Brate, Saša Forjančič, mag. Borivoj Breže

Strani: 104

Cena: 24 €

Naročilo: info.sg@kpm.si