Predavanje Kamni govorijo, saxa loquuntur

Koroški pokrajinski muzej in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika vas v okviru operacije Na hribu grad, v gradu zaklad – Odpiramo dveri zakladnice koroške kulturne dediščine vabita v sredo, 24. 1. 2018, ob 18.00 v Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika, Na gradu 1 (kapela gradu Ravne), Ravne na Koroškem na predavanje muzejske svetnice Saše Djura Jelenko

Kamni govorijo, saxa loquuntur.

V kapelo gradu Ravne so bili leta 2005 na novo umeščeni rimski kamniti spomeniki, odkriti na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje. Reliefne plošče in obdelane kvadre je povodenj reke Meže razkrila na prelomu v 20. stoletje, s tem smo začeli spoznavati rimsko grobišče Zagrad pri Prevaljah. Nekaj kamnov izvira z območja nekdanje Železarne Ravne in Preškega Vrha. Nekoč so krasili grobove premožnih ljudi. So lep pokazatelj rimske poselitve, v Mežiški dolini skoncentrirane ob trasi rimske ceste, ki je povezovala antično Celejo s Podjuno. Izklesane podobe na spomenikih pričajo o smrtnih šegah in verovanjih Rimljanov. Ob koncu se bomo dotaknili še izsledkov arheoloških raziskav na gradu Streiteben, ki so potekale leta 2002.