Pedagoški programi v Koroškem pokrajinskem muzeju

Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki poleg varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije skrbi tudi, da se bogata zapuščina in vrednote preteklih rodov prenašajo na naslednje generacije. Raznolik in razvejan pedagoški program v obliki ustvarjalnih delavnic, interaktivnih digitalnih vsebin, učnih ur in vodstev povezuje naš muzejski lik radovedni Popek, ki je bil ustvarjen z namenom otrokom približati pestre muzejske vsebine. Pri oblikovanju pedagoških programov in načrtovanju dela z obiskovalci že vrsto let sledimo vsebini stalnih muzejskih postavitev in jih na podlagi sodobnih trendov in učnih pristopov redno dopolnjujemo ter nadgrajujemo, hkrati pa se trudimo slediti potrebam in željam naše publike.

Povezava: Brošura pedagoški programi v Koroškem pokrajinskem muzeju