Paučkove partizanske bolnišnice

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi vas v okviru proslave v počastitev dneva upora proti okupatorju vabi v petek, 27. 4. 2018, ob 10.00 na Župankovo domačijo, Št. Janž pri Radljah 66, Radlje ob Dravi na ogled dokumentarnega filma

Paučkove partizanske bolnišnice.

Dr. Ivan Kopač – Pauček je od aprila 1944 do konca vojne na območju zahodnega Pohorja zgradil šest partizanskih bolnišnic. V Paučkovih bolnišnicah, kot jih je po vojni poimenovalo prebivalstvo, se je zdravilo približno 300 ranjencev, večinoma Slovencev, nekaj pa je bilo pripadnikov zavezniških armad. V dokumentarnem filmu, posnetem leta 1983, pripovedujejo svoje zgodbe pripadniki sanitetnega osebja in nekdanji ranjenci.