Slika Levi devžej

Slamna intarzija, mere: 10,5 x 12,5 cm.

Izdelava: Franc Urbancl.

Cena: 4,6 eur

Naročilo: info.sg@kpm.si