Odprtje fotografske razstave Toma Jeseničnika Drava – življenje reke.

Koroški pokrajinski muzej vas v torek, 7. 2. 2017, ob 16.00 vabi v Koroški dom starostnikov, Črneče 146, Dravograd na odprtje fotografske razstave Toma Jeseničnika

Drava – življenje reke.

»Drava je disperzna, anahrono premikajoča se masa vode, katere podobo lahko fotograf ujame v obliki vedutnega pogleda brezčasne krajine, lahko pa se osredotoči na zbir podob realnega življenja ob reki. Jeseničnik se je odločil za oboje ter v svoj objektiv mojstrsko ujel tako vizualne kontrapunkte kot tudi sledil zgodbam, ki jih piše življenje ob toku v petih državah: Italiji, Avstriji, Sloveniji, Hrvaški in na Madžarskem. » (mag. Simona Javornik Ristič)

 Vabilo!