Naprej v preteklost #veselimuzej

Muzeji in galerije, zbrani v Skupnosti muzejev Slovenije, ponovno organiziramo vseslovensko spletno akcijo #naprejvpreteklost tokrat s ključnikom #veselimuzej in sicer med 6. in 12. decembrom 2021.

Za nami sta dve neobičajni leti, ki sta s seboj prinesli vsakodnevna prilagajanja in iskanje novih pristopov v sodelovanju. Naše delo pa je še zmeraj ohranjanje preteklosti skozi skrb za našo skupno dediščino, ob tem pa iščemo načine, kako s poznavanjem preteklosti skrbeti za lepšo prihodnost. Kljub tradicionalni vlogi »varuhov preteklosti« se muzeji danes aktivno odzivamo na družbena dogajanja in javnosti ponujamo dostop do znanja v najširšem pomenu besede, ob promociji enakosti, raznolikosti in inkluzivnosti.

Vabimo vas k odkrivanju naše bogate kulturne dediščine, ki jo hranijo slovenski muzeji in galerije!