Naprej v preteklost #Slovenija

Muzeji in galerije, zbrani v Skupnosti muzejev Slovenije, ponovno organiziramo muzejsko akcijo #naprejvpreteklost, ki bo potekala med 22. in 28. marcem 2021, tokratna tema pa bo #Slovenija. Skupna akcija Naprej v preteklost je namenjena le objavam in dogodkom na spletu. Na naših družabnih omrežjih in spletnih straneh bomo objavljali kratke filme, informacije, fotografije, predstavitve muzeja in predmetov.

Slovenski muzeji in galerije smo svoje delovanje v času epidemije COVID-19 preselili na splet ter še naprej uspešno izpolnjevali svoje poslanstvo, promovirali kulturno dediščino ter ohranjali stik s svojimi obiskovalci ter uporabniki storitev. Naše delo je ohranjanje preteklosti skozi skrb za našo skupno dediščino, ob tem pa iščemo načine, kako s poznavanjem preteklosti skrbeti za lepšo prihodnost. Kljub tradicionalni vlogi »varuhov preteklosti« se muzeji danes aktivno odzivamo na družbena dogajanja in javnosti ponujamo dostop do znanja v najširšem pomenu besede, ob promociji enakosti, raznolikosti in inkluzivnosti.

Obiščite nas na spletu!