Mednarodni arheološki simpozij Točka v času

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec, Mestna občina Slovenj Gradec in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vas v petek, 15. 9. 2017, ob 9.30 vabijo v muzejske prostore, Glavni trg 24, Slovenj Gradec na mednarodni arheološki simpozij

Točka v času.

Predstavljeno bo arheološko najdišče Slovenj Gradec – Glasbena šola. Obravnavano območje je bogato s poznosrednjeveškimi in zgodnjenovoveškimi ostalinami. Kletni prostor zidanega objekta iz 16. stoletja kaže na veliko ekonomsko moč lastnika. Atraktivno opečnato cisterno smo ohranili in situ in je na ogled v pritličju glasbene šole.
Na simpoziju bo predstavljeno in ovrednoteno gradivo, ki so ga arheologi odkrili med izkopavanji v letih 2009 in 2010. K sodelovanju smo povabili strokovnjake, ki bodo interpretirali izbrane najdbe in jih postavili v širši kontekst časa in prostora. Datirali smo jih vse od začetka 13. do 19. stoletja, s poudarkom na 15. in 16. stoletju. Opozorili bomo še na korelacije med mestom in njegovim plemstvom ter predstavili Jude iz 14. stoletja v Slovenj Gradcu.

Vabilo!