Koroški muzejski večer

Koroški pokrajinski muzej vas v torek, 7. 2. 2017, ob 18.00 vabi v muzejsko razstavišče Na gradu 2, Ravne na Koroškem na Koroški muzejski večer s predavanjem prof. Borisa Hajdinjaka

Grajske stavbe v Guštanju do sredine 16. stoletja.

V predavanju bo predstavljena ne samo zgodovina grajskih stavb v Guštanju, to je nič manj kot osem gradov, dvorov in dvorcev na območju Raven na Koroškem, od prve omembe Guštanja leta 1248 do srede 16. stoletja, pač pa tudi z njimi neposredno povezana takratna zgodovina Guštanja. Nove ugotovitve so sad natančnega branja že znanih virov in odkritja do zdaj neznanih virov o zgodovini Guštanja. Kaže, da so bili Cmureški – in ne njihovi dediči Ortski – prvotni posestniki Guštanja. Sicer sta v 13. in 14. stoletju v Guštanju živeli dve viteški rodbini, Pawerji (= Kmetje) iz Guštanja, ki so imeli v grbu kmeta in so verjetno živeli na spodnjem gradu, in Guštanjski, ki so imeli v grbu gamsa in so verjetno živeli na zgornjem gradu. Nekaj novih ugotovitev je tudi glede Aufensteinskih, ki so bili med posedovanjem Guštanja najpomembnejša rodbina na Koroškem. Vrsta novih ugotovitev je povezanih tudi z Erolzheimskimi, zanesljivo prvimi posestniki Spodnjega Guštanja oziroma pozneje Grinfelsa, in njihovimi nasledniki Kollnitzerji. Nova spoznanja o oskrbnikih gradu Guštanj v 15. stoletju segajo ne samo do Janeza iz Loke, ustanovitelja slovenjgraškega špitala, pač pa preko rodbin Roggendorfer in Prueschenk v vrh plemstva habsburških dežel. V primerjavi z njimi so bili domači Hebenštrajti, Gamsi in Javorniški v 16. stoletju seveda zgolj skromni sodobniki, a za zgodovino Guštanja nič manj pomembni. Predavanje se bo sklenilo s prihodom Gaisruckov leta 1557, ki so kot posestniki Grinfelsa 172 let soustvarjali zgodovino Guštanja.

Po predavanju bo mogoč ogled razstave Dvorec Grinfels.
 
Vabilo!