Koroški muzejski večer

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi vas v četrtek, 16. 3. 2017, ob 18.00 vabi v dvorec Radlje, Koroška cesta 68, Radlje bo Dravi na Koroški muzejski večer s predavanjem Zmaga Žorža

Kamnine in minerali radeljskega območja.

Zmago Žorž, član društva Univerzalnega muzeja Joanneum v Gradcu, sekcija mineralogija, in Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, se že več kot trideset let posveča raziskavam kamnin in mineralov. Na predavanju nam bo predstavil bogat geološki svet Kobanskega in Pohorja. Predavanje bo uvod v predvidoma tri delavnice, ki bodo potekale v aprilu na lokacijah Vaški potok in Remšnik – jalovina pred opuščenim rudnikom in gramoznica, kjer bomo skupaj z Zmagom Žoržem odkrivali in nabirali kamnine in minerale radeljskega območja.

Vabilo!