Koroški muzejski večer

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec vas v četrtek, 24. 10. 2019, ob 18.00 vabi v muzejske prostore, Glavni trg 24, Slovenj Gradec na Koroški muzejski večer s predstavitvijo knjige dr. Mojce Ramšak

Zdravje in bolezen na Pohorju.

Knjiga je prvo izčrpno delo s področja zgodovinsko-humanistične medicine za to predalpsko pogorje. Obravnava kulturno-medicinsko dediščino v predindustrijski dobi do prve polovice 20. stoletja. V knjigi so predstavljeni splošno zdravstveno stanje Pohorcev, najpogostejše bolezni, epidemije, invalidnost, skrb za ostarele ter gospodarski in kulturni razlogi za takšne zdravstvene razmere. Poleg bolezni, poškodb in ohranjanja zdravja so predstavljeni tudi duhovni svet Pohorcev, ljudska religioznost s poganskimi prvinami čaščenja, vera v krščanskega Boga in magija, s katerimi so si dodatno lajšali zdravstvene težave.