Arheologija

Vetranio

Vetranio

350, AE 2. Sokličeva zbirka.

Constantius II.

Constantius II.

350-355, AE 3. Sokličeva zbirka.

Constans

Constans

348-350, AE 3. Sokličeva zbirka.

Constantinus I.

Constantinus I.

336-337, Cen. Sokličeva zbirka.

Maximianus

Maximianus

296, Rad. Sokličeva zbirka.

Novec

Novec

tip z rozeto, 1. stol. pr. Kr., MaS. Sokličeva zbirka.

Constantinus I.

Constantinus I.

(Constantinopolis), 336-337, Cen. Sokličeva zbirka.

Augustus

Augustus

9-14, As. Sokličeva zbirka.

Domitianus

Domitianus

87, As. Sokličeva zbirka.

Valens

Valens

364-378, AE 3. Sokličeva zbirka.

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

(Faustina II.), 161-176, S. Sokličeva zbirka.

Nedoločljiv

Nedoločljiv

2. polovica 4. stol., AE 4. Sokličeva zbirka.