Arheologija

Puščična ost

Puščična ost

s trnastim nastavkom za nasadilo. Dvorec Grinfels, 15. stoletje, železo.

Odlomek kozarca

Odlomek kozarca

z vzorcem satovja in modro nataljeno nitjo. Dvorec Grinfels, gotski slog, steklo.

Odlomek noža

Odlomek noža

s trakastim pritrdiščem za ročaj. Dvorec Grinfels, 2. polovica 15. stoletja, železo, medenina.

Kvader z reliefom nimfe

Kvader z reliefom nimfe

del podnožja edikule ali del nimfeja. Zagrad pri Prevaljah, začetek 3. stoletja po Kr., marmor.

Votivna plošča

Votivna plošča

napisna plošča. Stari trg pri Slovenj Gradcu/ Kolaciona, marmor.

Enorezni meč – mahaira

Enorezni meč – mahaira

Sokličeva zbirka, Kramarškov grob, Podzemelj 2, 1. pol. 7. stol. pr. Kr., železo.