Javno vodstvo po ulični razstavi Moj kraj – moj svet

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec vas v okviru praznovanja 750. obletnice prve omembe Slovenj Gradca kot mesta, v četrtek, 23. 11. 2017, ob 11.00  ob zaključku razstave vabi na Glavni trg 24, Slovenj Gradec na javno vodstvo po ulični razstavi

Moj kraj – moj svet
Iz zbirke razglednic Koroškega pokrajinskega muzeja.

Na nastanek in razvoj razglednic so vplivale številne okoliščine, predvsem razvoj poštne službe, fotografije, tiskarskih tehnik in turizma. Njene predhodnice so bile dopisnice. Razglednice, kakršne v večini primerov poznamo še danes, pa so se izoblikovale leta 1904.
O zgodovini razglednic – kot pomembnem viru kulturne dediščine za spoznavanje in razumevanje naše preteklosti – bo ob uličnih panojih govorila avtorica razstave Valerija Grabner.

Vabilo!