Javno vodstvo po cerkvi sv. Jurija na Legnu

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec vas ob Evropskih dnevih arheološke dediščine vabi v soboto, 15. 6. 2019, ob 10.30 v cerkev sv. Jurija na Legnu na javno vodstvo po cerkvi sv. Jurija na Legnu.

 Leta 1993 so arheologi iz ZVKDS, OE Maribor, med gradbenimi deli v cerkvi sv. Jurija naleteli na ruševinske ostanke starejših sakralnih objektov in grobove. Današnja cerkev stoji na temeljih pogorele zgodnjesrednjeveške enoladijske cerkve. Sočasni staroslovanski grobovi, odkriti ob južni in vzhodni strani te cerkve (26 grobov), glede na pridane grobne najdbe pripadajo ketlaški kulturni skupini oziroma mlajši kulturi alpskih Slovanov.

Odkrite arheološke ostaline so na ogled pod stekleno in klimatizirano hodno površino. Vodila bo kustodinja Anja Mihelič Pogorelčnik.