Fotografska razstava Drava – življenje reke

Koroški pokrajinski muzej vas v sredo, 12. 4. 2017 vabi v Koroški dom starostnikov, Črneče 146, Dravograd na ogled drugega dela fotografske razstave Toma Jeseničnika

Drava – življenje reke.

"Glavni protagonist razstave je reka, obravnavana v različnih kontekstih: skozi krajino, skozi življenje v tej krajini, skozi okoljsko problematiko, skozi mejna vprašanja… Tomo Jeseničnik je sledil reki od njenega izvira do izliva. Na neki način je opozoril na njeno naravno vlogo kreatorke življenja, tj. flore in favne ob svojem toku, dalje restituiral njen pomen za gospodarstvo, obenem pa izkazal njeno pomembnost tudi kot vir navdiha in v določenem segmentu soustvarjalko umetnosti z vidika vizualne privlačnosti njenega naravnega organizma."
(mag. Simona Javornik Ristič)

Vabilo!