Bukovi gozdovi za življenje Pohorja / odprtje ulične razstave

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi vas v petek, 11. avgusta 2023, vabi v park pri župnijski cerkvi sv. Lovrenca na Pohorju na odprtje ulične razstave z naslovom Bukovi gozdovi za življenje Pohorja.

Bukev je glavna drevesna vrsta slovenskih gozdov. V preteklosti je bila kraljica Pohorja, kar še danes nakazujejo njena številna rastišča. V času glažutarstva so bukove gozdove močno izsekali, z gospodarjenjem pa pospeševali smreko. Danes spremembe v okolju prinašajo izzive, nanje pa je bukev odlično prilagojena. Na različnih nadmorskih višinah, geoloških in talnih podlagah je njeno ohranjanje v prostranih gozdovih Pohorja osnova trajnosti in stabilnosti. Na razstavi prikazujemo zgodovino gospodarjenja z bukvijo na Pohorju, pomen njenega ohranjanja za življenje Pohorja ter sozvočje gospodarske vrednosti gozdov in varstva narave. Predstavljamo ukrepe, ki smo jih v okviru projekta Pohorka umestili v bukove gozdove za zagotavljanje pestrosti življenja v njih in trajnosti gospodarske rabe. Razstava je del projekta »Vizija Pohorje 2030: Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju«. V Lovrencu na Pohorju bo na ogled v okviru Jezernikovih dnevov.