Naravoslovje

Barit

Barit

Geološki predmeti, najdba: Zmago Žorž, Remšnik, Muzej mineralov Remšnik.

Aurichalcit

Aurichalcit

Geološki predmeti, najdba: Zmago Žorž, Remšnik, Muzej mineralov Remšnik.

Aragonit

Aragonit

Geološki predmeti, najdba: Zmago Žorž, Remšnik, Muzej mineralov Remšnik.