Razstava Štefana Marflaka in Domna Planka – ob predstavitivi razstavnega ambienta bodoče muzejske zbirke

Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem 2005

Marko Košan

Sold out.