Cultural and Art History

Razglednica

Razglednica

Trgovina Kotzbek  v Radljah, poslana 2. 11. 1904

Razglednica

Razglednica

Guštanj – Ravne na Koroškem s cerkvijo sv. Egidija, pred 1904

Razglednica

Razglednica

Slovenj Gradec, pogled na Glavni trg z južne strani, 1908

Razglednica

Razglednica

Pogled z levega brega Drave na Vuzenico, okoli 1910

Razglednica

Razglednica

Pogled na Vuhred, poslana 23. 6. 1964

Razglednica

Razglednica

Slovenj Gradec pred požarom leta 1903, pisana 24. 7. 1904

Razglednica

Razglednica

Panorama Slovenj Gradca leta 1908

Razglednica

Razglednica

Ribnica na Pohorju, poslana 22. 11. 1963

Razglednica

Razglednica

Železarna Ravne v času grofov Thurnov, natisnjena med prvo svetovno vojno

Razglednica

Razglednica

Pogled na trg Marenberg (Radlje ob Dravi) pred letom 1904

Razglednica

Razglednica

Radlje s cerkvijo sv. Mihaela okoli leta 1900

Razglednica

Razglednica

Pogled na Prevalje, poslana 10. 11. 1900