Archaeology

Grossus Pragensis

Grossus Pragensis

Češka, Dinastija Luxemburg, Wenzel IV. (III.). Slovenj Gradec – glasbena šola, 1378-1419.

Odlomek pečnice

Odlomek pečnice

Odlomek gotske perforirane pečnice. Dvorec Grinfels, 14. stoletje, žgana glina.

Ključ

Ključ

Ključ s ploščato perforirano glavico in kolenčasto brado. Dvorec Grinfels, 15. stoletje, železo.

Puščična os

Puščična os

Puščična ost s trnastim nastavkom za nasadilo. Dvorec Grinfels, 15. stoletje, železo.

Odlomek kozarca

Odlomek kozarca

Odlomek kozarca z vzorcem satovja in modro nataljeno nitjo. Dvorec Grinfels, gotski slog, steklo.

Odlomek noža

Odlomek noža

Odlomek noža s trakastim pritrdiščem za ročaj. Dvorec Grinfels, 2. polovica 15. stoletja, železo, medenina.

Kvader z reliefom nimfe

Kvader z reliefom nimfe

Del podnožja edikule ali del nimfeja. Zagrad pri Prevaljah, začetek 3. stoletja po Kr.

Votivna plošča

Votivna plošča

Napisna plošča votivnega značaja. Stari trg pri Slovenj Gradcu/ Kolaciona.

Enorezni meč – mahaira

Enorezni meč – mahaira

Kramarškov grob, Podzemelj 2, 1. pol. 7. stol. pr. Kr., železo.