Collections

Razglednica

Razglednica

Dravograd z železniško postajo, 1916

Razglednica

Razglednica

Slovenj Gradec, poslana 10. 2. 1902

Razglednica

Razglednica

Pogled na trg v Dravogradu, 1909

Razglednica

Razglednica

Pogled na Ravne na Koroškem, 1910 – 1915

Razglednica

Razglednica

Pogled na Radlje ob Dravi s cerkvijo sv. Mihaela, poslana 2. 3. 1915

Ženska jopa

Ženska jopa

Šlabanka, začetek 20. stoletja

Avba

Avba

Žensko pokrivalo, del koroške narodne noše, konec 19. stoletja

Kvader z reliefom nimfe

Kvader z reliefom nimfe

Del podnožja edikule ali del nimfeja. Zagrad pri Prevaljah, začetek 3. stoletja po Kr.

Votivna plošča

Votivna plošča

Napisna plošča votivnega značaja. Stari trg pri Slovenj Gradcu/ Kolaciona.

Enorezni meč – mahaira

Enorezni meč – mahaira

Kramarškov grob, Podzemelj 2, 1. pol. 7. stol. pr. Kr., železo.