Zbirke

Votivna plošča

Votivna plošča

napisna plošča. Stari trg pri Slovenj Gradcu/ Kolaciona, marmor.

Enorezni meč – mahaira

Enorezni meč – mahaira

Sokličeva zbirka, Kramarškov grob, Podzemelj 2, 1. pol. 7. stol. pr. Kr., železo.