Publicistična dejavnost

Wolfovo leto

Mestna Občina Slovenj Gradec, Koroški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec, februar 2020 Program prireditev ob 160. obletnici rojstva skladatelja Huga Wolfa…

Življenje danes in nekoč

Koroški pokrajinski muzej, december 2012, Projektno sodelovanje CUDV Ȍrna na Koroškem, enote Dnevnega centra Ravne na Koroškem in Koroškega pokrajinskega…