Kulturni spomeniki v Občini Radlje ob Dravi

Poti v Občini Radlje ob Dravi vodijo do številnih kulturnih spomenikov in kulturne dediščine. Ljudje, ki so nekoč živeli na radeljskem območju, so s svojim delom in ustvarjanjem že vse od pradavnine pa do današnjih dni tu pustili sledi. Nekatere sledi so se do današnjih dni izgubile, a mnoge so se ohranile. Naša naloga in tudi civilizacijska obveza je, da jih prepoznamo, razvijemo zavest o njihovem pomenu in vrednotah ter jih ohranimo.
Občina Radlje ob Dravi se je v letu 2014 odločila za označitev nepremičnih kulturnih spomenikov in pomembnejše kulturne dediščine.Razvaline gradu in dvorec Mahrenberg, dominikanski samostan, številne cerkve v dolini in na obronkih hribov, znamenja in drugi objekti dajejo prepoznavnost kraju Radlje ob Dravi. Z označitvijo so postali še prepoznavnejši domačinom, obiskovalcem in popotnikom. Hkrati pa nas poučujejo o zgodovini in lastnostih dediščine.

Kulturni spomeniki so označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov iz leta 2011. Označeni so vsi kulturni spomeniki v Krajevni skupnosti Radlje in vse cerkve v Občini Radlje ob Dravi.

Kot sestavni del projekta je izšla brošura Vodnik po označenih kulturnih spomenikih in kulturni dediščini v Občini Radlje ob Dravi.

Pri projektu so sodelovali Občina Radlje ob Dravi, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Maribor, Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi, Krajevna skupnost Radlje in Turistično društvo Radlje.

Kulturni spomeniki:
Radlje ob Dravi – Dvorec Mahrenberg
Radlje ob Dravi – Kalvarija
Radlje ob Dravi – Znamenje ob Koroški cesti
Radlje ob Dravi – Razvaline gradu Mahrenberg
Radlje ob Dravi – Samostan dominikank
Radlje ob Dravi – Cerkev sv. Mihaela
Radlje ob Dravi – Marijino znamenje
Radelca – Cerkev sv. Urbana
Radelca – Cerkev sv. Pankracija
Remšnik – Cerkev sv. Jurija
Sveti Anton na Pohorju – Cerkev sv. Antona Padovanskega
Sveti Trije Kralji nad Radljami – Cerkev Sv. treh kraljev
Št. Janž nad Radljami – Cerkev sv. Janeza Nepomuka
Vuhred – Cerkev sv. Lovrenca
Zgornja Vižinga – Cerkev sv. Ilja
Zgornja Vižinga – Kapelica na polju
Radlje ob Dravi – Hiša Mariborska 1
Radlje ob Dravi – Hiša Mariborska 20
Radlje ob Dravi – Rosenhof
Radlje ob Dravi – Kozolec ob Maistrovi ulici
Št. Janž nad Radljami – Župankova domačija