Razglednice

Razglednica

Razglednica

Panorama Slovenj Gradca leta 1908

Razglednica

Razglednica

Ribnica na Pohorju, poslana 22. 11. 1963

Razglednica

Razglednica

Železarna Ravne v času grofov Thurnov, natisnjena med prvo svetovno vojno

Razglednica

Razglednica

Pogled na trg Marenberg (Radlje ob Dravi) pred letom 1904

Razglednica

Razglednica

Radlje s cerkvijo sv. Mihaela okoli leta 1900

Razglednica

Razglednica

Pogled na Prevalje, poslana 10. 11. 1900

Razglednica

Razglednica

Pogled na Dravograd pred prvo svetovno vojno

Razglednica

Razglednica

Pogled na Zgornjo Muto okoli leta 1900

Razglednica

Razglednica

Mežica – Polena, poslana, 4. 7. 1935

Razglednica

Razglednica

Pogled na Prevalje, pisana 10. 10. 1913

Razglednica

Razglednica

Muta po letu 1904

Razglednica

Razglednica

Središče Mislinje ob glavni cesti, pisana 19. 7. 1962