Prazgodovina

Odlomek sklede z jezičasto nalepko

Odlomek sklede z jezičasto nalepko

Ravne na Koroškem – dvorec Javornik, jama 2. Lasinjska kultura. Druga polovica 5. tisočletja pr. n. št., žgana glina.

Novec

Novec

tip z rozeto, 1. stol. pr. Kr., MaS. Sokličeva zbirka.

Enoročajni vrček

Enoročajni vrček

Sokličeva zbirka, ¾ 4. tisočletja pr. Kr., žgana glina, prostoročno izdelan.

Ploščata trapezasta sekira

Ploščata trapezasta sekira

Sokličeva zbirka, 5. do 4. tisočletje pr. Kr., serpentinit.

Plavutasta sekira

Plavutasta sekira

z ušescem. Sokličeva zbirka, Kramarškov grob, 1. polovica 7. stoletja pr. Kr, bron.

Sulična ost

Sulična ost

Sokličeva zbirka, Kramarškov grob, 1. polovica 7. stoletja pr. Kr, železo.

Enorezni meč – mahaira

Enorezni meč – mahaira

Sokličeva zbirka, Kramarškov grob, Podzemelj 2, 1. pol. 7. stol. pr. Kr., železo.