Razglednice

Razglednica

Razglednica

Grad Ravne pred 1. svetovno vojno

Razglednica

Razglednica

Bolnišnica v Slovenj Gradcu, 1926

Razglednica

Razglednica

Huda luknja okoli leta 1900

Razglednica

Razglednica

Huda luknja, 1908

Razglednica

Razglednica

Uletova koča na Peci, pisana sept. 1934

Razglednica

Razglednica

Uršlja gora, 1913

Razglednica

Razglednica

Cerkev sv. Pankracija nad Starim trgom, pisana 2. 11. 1917

Razglednica

Razglednica

Evangeličanska cerkev v Radljah, pisana 13. 6. 1915

Razglednica

Razglednica

Cerkev sv. Kozme in Damijana pri Prevaljah, pisana 15. 1. 1937

Razglednica

Razglednica

Nadžupnijska cerkev v Vuzenici, pisana 8. 8. 1925

Razglednica

Razglednica

Cerkev na Uršlji gori, 8. 6. 1939

Razglednica

Razglednica

Grmovškov dom v petdesetih letih 20. stoletja