Muzejske zgodbe na Koroškem radiu: Neslavna 30. obletnica (5. del)

V današnji muzejski zgodbi o izbrisanih, že peti po vrsti, bomo spregovorili nekaj besed o praktičnih posledicah izbrisa za vsakega izmed tistih 25.471 oseb, ki so imele stalno bivališče pri nas v Sloveniji in so bile leta 1992, torej pred 30 leti, protiustavno in protizakonito izbrisane iz registra prebivalstva Republike Slovenije, kar je ugotovilo tudi Ustavno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice. Izbris je torej pomenil sistematično kršenje človekovih pravic, ki so v RS pravno zavarovane z mednarodno zavezujočimi akti, katerih podpisnica je Slovenija, s strani OZN in Sveta Evrope. Take osebe leta in leta niso imele pravice do zdravstvenega varstva, onemogočeno jim je bilo šolanje, celo osnovnošolsko, kajti med izbrisanimi je bilo tudi 5800 otrok, redna zaposlitev, s čimer so bili potisnjeni v položaj prekarnega delavca, ki pomeni novodobno obliko suženjstva, s tem jim je bila odvzeta pravica do pokojnine, do lastninskih certifikatov, do odkupa stanovanja po Jazbinškovem zakonu, celo pravica do očetovstva, in še cela vrsta drugih, pred izbrisom že pridobljenih pravic. Slovenija, ki je odšla iz Jugoslavije ravno z namenom, da bo na svojem ozemlju bolje poskrbela za človekove pravice in svoboščine, jim teh krivic še do danes ni popravila v celoti. Muzejsko zgodbo je pripravil dr. Marjan Linasi.

* * * * *
Vsak ponedeljek ob 18.10 uri in vsako soboto ob 7.00 uri (ponovitev) lahko na Koroškem radiu poslušate muzejske zgodbe v okviru oddaje Iz zakladnice koroške kulturne dediščine, ki jih pripravljajo strokovni delavci Koroškega pokrajinskega muzeja.
Vabljeni k poslušanju!

Datum

06 junij 2022
Dogodek je zaključen

Ura

18:10 - 18:40

Želite prejemati obvestila ali rezervirati termin?