Bukovi gozdovi za življenje Pohorja / odprtje ulične razstave

gozd

Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi vas v ponedeljek, 8. maja 2023, ob 12. uri vabi na Trg svobode, Slovenj Gradec na odprtje ulične razstave z naslovom Bukovi gozdovi za življenje Pohorja.

Bukev je glavna drevesna vrsta slovenskih gozdov. V preteklosti je bila kraljica Pohorja, kar še danes nakazujejo njena številna rastišča. V času glažutarstva so bukove gozdove močno izsekali, z gospodarjenjem pa pospeševali smreko. Danes spremembe v okolju prinašajo izzive, nanje pa je bukev odlično prilagojena. Na različnih nadmorskih višinah, geoloških in talnih podlagah je njeno ohranjanje v prostranih gozdovih Pohorja osnova trajnosti in stabilnosti. Na razstavi prikazujemo zgodovino gospodarjenja z bukvijo na Pohorju, pomen njenega ohranjanja za življenje Pohorja, sozvočje gospodarske vrednosti gozdov in varstva narave. Predstavljamo ukrepe, ki smo jih v okviru projekta Pohorka umestili v bukove gozdove za zagotavljanje pestrosti življenja v njih in trajnosti gospodarske rabe. Razstava je del projekta »Vizija Pohorje 2030: Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju«.

Datum

08 maj 2023
Dogodek je zaključen

Ura

12:00 - 13:00

Lokacija

Trg svobode, Slovenj Gradec

Želite prejemati obvestila ali rezervirati termin?