Zgornja Vižinga

Kapelica na polju

(EŠD 8175)


Foto: Foto Anka
Fotografija (Vir: Antonija Račnik)

Sredi polja, ob nekdanji rimski cesti stoji kapela zaprtega tipa s polkrožnim zaključkom. Fasade so okrašene s polpilastri in venci. Nad trikotnim čelom je zvonik. Kapelo pokriva opečna kritina.

Kapela je primer kakovostnega sakralnega objekta iz konca 18. stoletja. Njen ambient je poleg lipe nekoč dopolnjeval še kozolec.

 

Zgornja Vižinga

Chapel in the Field

(HRN 8175)


Photo: Foto Anka
Photography (source: Antonija Račnik)

In the middle of the field at the former Roman Road stands a closed-type chapel with a circular closure. Façades are decorated with half-pilasters and cornices. There is a church tower above the triangular gable. The chapel is covered with tile roofing.

The chapel is an example of a high-quality sacral building from the end of the 18th century. Its ambience was once, in addition to the linden tree, complemented by a hayrack.