Radlje ob Dravi

Kalvarija

(EŠD 8162)


Križanje (Foto: Tomo Jeseničnik)
Kristus, ki nosi križ (Foto: Tomo Jeseničnik)
Kristus kronan s trnjem (Foto: Tomo Jeseničnik)
Kristus ob stebru (Foto: Tomo Jeseničnik)

Na skalnem griču Kalvarija, severovzhodno od grajskega parka, so ob poti do vrha griča postavljene kamnite plastike, ki predstavljajo posamezne postaje Križevega pota. Na vrhu skale stoji skupina Križanja. Ob Križanem stojita kipa Marije in Janeza Evangelista. Skupino Križanja obdaja ovalno kamnito obzidje s stopniščema. Ob poti od parka pa do vrha griča stojijo še naslednje kamnite plastike: Kristus, ki nosi križ, Kristus, kronan s trnjem, Kristus ob stebru in Kristus na Oljski gori. Križev pot naj bi dale postaviti radeljske dominikanke.

Kamnite plastike naj bi leta 1724 izdelal graški kipar Janez Jakob Schoy. Kip Križanega je novejši.

 

Radlje ob Dravi

Calvary

(HRN 8162)


Group of crucifixion (Photo: Tomo Jeseničnik)
Christ carrying the crucifix (Photo: Tomo Jeseničnik)
Christ crowned with thorns (Photo: Tomo Jeseničnik)
Christ at the pillar (Photo: Tomo Jeseničnik)

On a rocky hill with Calvary (Kalvarija), north-east of the manor house, stone statues representing individual Stations of the Cross are placed on the way to the top of the hill. There is a group of crucifixion presented on the top of the rock. The statues of Mary and John the Evangelist are placed next to the crucified Christ. The group of crucifixion is surrounded by the oval stone walls and two staircases. The following stone statues are placed along the way from the park to the top of the hill: Christ carrying the crucifix; Christ crowned with thorns; Christ at the pillar; and Christ at the Mount of Olives. The Stations of the Cross were supposedly set on the initiative of the Radlje ob Dravi Dominican nuns.

The stone statues were supposedly made by the Graz sculptor, Johann Jakob Schoy, in 1724. The statue of the crucified Christ is from the modern age.