Radelca

Cerkev sv. Urbana

(EŠD 3319)


Foto: Foto Anka

Enoladijska cerkev z zvonikom pred zahodno fasado, zakristijo in poligonalno zaključenim prezbiterijem je iz srede 17. stoletja (1850–1860). Krita je s skodlami. Notranjščina je obokana, oprema je baročna. Obnovljena je bila med leti 1997 in 1999. Cerkev odlikuje tudi samotna lega sredi nepozidanega okolja.

 

Radelca

St. Urban’s Church

(HRN 3319)


Photo: Foto Anka

The single nave church with a church tower in front of the west façade, sacristy and a polygonal presbytery dates back in the middle of the 17th century (1850–1860). The roof is shingled. The interior is arched and the equipment dates to the Baroque period. It was renovated between 1997 and 1999. The church has a great secluded location in the middle of the non-residential environment.