Vuhred

Cerkev sv. Lovrenca

(EŠD 3509)


Vuhred pred prvo svetovno vojno, fotografija (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)

Današnja neogotska cerkev je bila leta 1884 zgrajena na temeljih svoje predhodnice s konca 17. stoletja (1688–1701), ki naj bi bila postavljena kot zaobljuba proti kugi. To cerkev so podrli leta 1883 in že naslednje leto je bila zgrajena nova cerkev. Za novo cerkev in njeno poslikavo je največ darovala družina vuhreškega veleposestnika Franca Pahernika.

Cerkev je enoladijska, z nižjim prezbiterijem in zvonikom ob njem. Poslikava v notranjščini je delo slikarja Jakoba Brolla iz leta 1892. Tudi oprema v cerkvi je sočasna. Cerkev je celosten spomenik iz obdobja historičnih slogov.

V neposredni bližini cerkve stoji baročna zgradba župnišča.

 

Vuhred

St. Laurence’s Church

(HRN 3509)


Vuhred before the World War I., photography (source: The Carinthian Regional Museum, Radlje ob Dravi Museum)

Today’s Neo-Gothic church was built in 1884 on the foundations of its predecessor from the end of the 17th century (1688–1701), which was supposedly built as a vow against the plague. That church was demolished in 1883 and a new church was built a year later. The greatest donations for the new church and its painting were given by the family of Vuhred’s big landowner, Franc Pahernik.

The church has a single nave, a lower presbytery and church tower next to it. The painting of the interior is the work of a painter Jakob Brollo from 1892. The furnishings in the church are contemporary. The church is a comprehensive monument from the period of historical styles.

In the immediate vicinity of the church stands a Baroque rectory building.