Sveti Trije Kralji nad Radljami

Cerkev Sv. treh kraljev

(EŠD 3302)


Foto: Biseri naše kulturne krajine

Enoladijska cerkev ima trigonalno zaključen prezbiterij, zakristijo in zvonik pred zahodno fasado. V zvonico vodi šilasto sklenjen vhod. Fasada cerkve je zgodnjebaročna. Cerkev je krita s skodlami.

Obokana notranjščina iz leta 1732 je bogato baročno opremljena.

Cerkev je v osnovi še gotska cerkev, čeprav je bila predelana v prvi polovici 17. stoletja. Ob cerkvi rase stara lipa.

 

Sveti Trije Kralji nad Radljami

Church of the Holy Three Kings

(HRN 3302)


Photo: Biseri naše kulturne krajine

The single naved church has a trigonal presbytery and a church tower located in front of the western façade. A narrow and pointed entrance leads the way to the church tower. The church façade is from an early Baroque stage. The roof is shingled.

The arched interior from 1732 is richly furnished in Baroque style.

Although the church was remade in the first half of the 17th century, it is still a Gothic church in its basic. Next to the church grows an old linden tree.